Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przedszkole załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną - wg Instrukcji kancelaryjnej;
 • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów

Sprawy prowadzone przez przedszkole

 • 1. Edukacja:
  • zapisy do przedszkola
  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
  • dzienniki zajęć przedszkola
 • 2. Sprawy administracyjne:
  • Pobieranie opłat za przedszkole
  • wydawanie zaświadczeń
  • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat
  • za przedszkole
 • 3. Sprawy kadrowe:
  • sprawy osobowe nauczycieli
  • sprawy osobowe pracowników niepedagogicznych
 • 4. Sprawozdawczość:
  • raporty
  • sprawozdania
 • 5. Archiwum:
  • akta osobowe pracowników
  • protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami
  • dzienniki zajęć przedszkola
  • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola
 • 6. Finanse przedszkola:
  • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, sprawy organizacyjne, skargi i wnioski : załatwia dyrektor przedszkola (w godzinach9:00 - 16:00)
 2. Opłaty za przedszkole: intendent w ustalone dni każdego miesiąca(informacja na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej)
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczyciele poszczególnych grup
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczyciele grup wg ustalonego harmonogramu (na tablicach informacyjnych grup oraz stronie internetowej)
 5. Sprawy załatwia się według kolejności wpływu, ustnie lub pisemnie.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi
odpowiada: Jadwiga Walaszek
data: 09-11-2017
wytworzył: Jadwiga Walaszek
data: 09-11-2017
data: 09-11-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 10-01-2009 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 517