Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. zaczęły w Polsce obowiązywać nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z tym informujmy Państwa, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi, ul. Ks. J. Popiełuszki 13A, 94-052 Łódź,
  e-mail: kontakt@pm170.elodz.edu.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwych jest pod adresem mailowym : iod@rodoon.eu.
 3. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci pozostających pod Państwa opieką przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne.
  Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c  RODO),
  2. wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit. b  RODO),
  3. ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej (art. 6 ust. 1, lit. d  RODO),
  4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1, lit. e  RODO),
   za wyraźną zgodą danej osoby (art. 6 ust. 1, lit. a  RODO).
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji statutowych zadań przedszkola: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z mocy prawa oświatowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi. W pozostałych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci).
 5. Przysługują Państwu następujące prawa:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania usunięcia danych,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo do uzyskania kopii danych,
  6. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
  8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 6. Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania czyli przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych oraz danych dziecka mogą być pracownicy przedszkola, nauczyciele, pracownicy administracji, pracownicy księgowości, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi bankowe oraz ubezpieczeniowe. Ponadto dane osobowe mogą być przekazane dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces zarządzania przedszkolem, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz uprawnione organy publiczne (np. szkoły podstawowe o spełnieniu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie ustawy o systemie oświaty, czy Ministerstwu Edukacji Narodowej za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej).
 8. Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi
odpowiada: Jadwiga Walaszek
data: 04-07-2018
wytworzył: Jadwiga Walaszek
data: 04-07-2018
data: 04-07-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 258