Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Miesięczna opłata za przedszkole

Miesięczna opłata za przedszkole obowiązująca od 1 września 2013 r. składa się z 2 części:

 1. Opłata za świadczenia wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (bezpłatne godziny to 8.00 - 13.00), za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 zł dla pierwszego i drugiego dziecka uczęszczającego do przedszkola
  • Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu. Opłata za świadczenia wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki może ulec zmianie.
 2. Opłata za żywienie (iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni obecnych dziecka w przedszkolu) w roku szkolnym 2013/2014:
  • 3 posiłki – 6,00 zł
  • 2 posiłki – 4,80 zł
  • 1 posiłek – 3,00 zł
 1. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola wnoszone są do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
 2. Opłaty za żywienie naliczane są z góry za każdy miesiąc. Wpłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Wpłaty należności za przedszkole można dokonywać bezpośrednio w przedszkolu w terminach wyznaczonych przez dyrektora (do 10 dnia miesiąca) lub na rachunek bankowy : 90 1560 0013 2030 6247 6000 0005
 4. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto, najpóźniej do 10 każdego miesiąca .
 5. Stawka żywieniowa podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej lub otrzymujący pomoc MOPS w opłatach za posiłki dziecka w przedszkolu, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
 7. Z opłat za przedszkole zwolnieni są także użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.

Zakres świadczeń przedszkola określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi
odpowiada: Dorota Tobiasz
data: 14-05-2015
wytworzył: Dorota Tobiasz
data: 14-05-2015
data: 14-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 12-04-2013 - Edycja treści
 • 06-09-2012 - Edycja treści
 • 02-12-2011 - Edycja treści
 • 25-02-2011 - Edycja treści
 • 10-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 637